ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

โรงเรียนธัญรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบอื่นๆ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

Read more