โรงเรียนธัญรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบอื่นๆ

Read more

บริการให้คำปรึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ที่ต้องการความช่วยเหลือ

#งานแนะแนว มีบริการใ

Read more

ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการรับวุฒิการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เพิ่มเติม)

เนื่องจากสถานการณ์กา

Read more