ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทางโรงเรียนธัญรัตน์ขอปรับเปลี่ยนตารางสอบและจำนวนข้อสอบดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

ขอให้นักเรียนมาพร้อมกันเวลา 7.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์พลศึกษา (โดม) เพื่อฟังคำชี้แจงการสอบ

ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามานั่งพักคอยในโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองนัดหมายสถานที่และเวลาที่จะมารับนักเรียนหลังจากเลิกสอบ

การสอบคัดเลือกเป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสอบข้อสอบอัตนัย ขอให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำข้อสอบ ได้แก่

  1. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน
  2. ดินสอดำ
  3. ยางลบดินสอ
  4. กบเหลาดินสอ
  5. หลักฐานการแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้พิมพ์ใบสมัครหน้าแรกแทน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น