แจ้งยกเลิกการประชุมผู้ปกครองการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา

เดิมที่โรงเรียนธัญรัตน์ได้นัดหมายให้ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ยังไม่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ให้มาเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองการลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนขอยกเลิกการประชุมดังกล่าวและให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด รายละเอียดทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งให้กับนักเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น