ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คลองสวยน้ำใส วิถีไทยต้องกลับมา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Read more

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติ หรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนภาษาจีน

Read more

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน”

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลแ

Read more