โรงเรียนธัญรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบอื่นๆ

Read more