ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์การทดสอบวัดความรู้อาเซียนศึกษา โรงเรียนธัญรัตน์

ขอเรียนเชิญทุกท่านที

Read more

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์การทดสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา

ขอเรียนเชิญทุกท่านที

Read more

เชิญชวน ครูและนักเรียน ตอบปัญหาวัดความรู้ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาออนไลน์และกิจกรรมตอบปัญหาวัดความรู้อาเซียนศึกษาออนไลน์

📢 👩🏻‍💻ขอเชิญชวนคุณคร

Read more

โรงเรียนธัญรัตน์ขอแสดงความยินดี ในโอกาสผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read more