ประกาศโรงเรียนธัญรัตน์ เรื่อง ขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔)

Read more

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด สื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน”

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลแ

Read more

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

Read more

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright OnStage 2022

เปิดรับสมัครครูและนั

Read more