สารสนเทศ แบบฟอร์มของฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มของฝ่ายกิจการนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ปราโมช   
วันพุธที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๔๘ น.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของฝ่ายกิจการนักเรียนได้ที่นี่

          1. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน

         2. แนวปฏิบัติสำหรับครูที่ปรึกษา

         3. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สารวัตรนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์

         4. แบบขออนุญาตเปลี่ยนผู้ตรวจเวรสถานที่ราชการ กลางวัน

         5. แบบขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาสถานที่ราชการ กลางวัน

          6. แบบบันทึกขอพักการเรียน

          7. แบบบันทึกขออนุญาตมาโรงเรียนสายอนุญาตไว้ผมยาว

         8. แบบบันทึกพฤติกรรมทำความดี

          9. แบบบันทึกโฮมรูม

          10. แบบประเมิน SDQ (ครูประเมิน)

          11. แบบประเมิน SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง)

          12. แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครองประเมิน)

          13. แบบปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน

          14. หนังสือสัญญาควบคุมความประพฤติ

          15. เอกสารประกอบแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          16. แบบปักเสื่อ ธ.ร.

          17. รด.1

          18. รด.2

          19. รด.3

          20. รด.4

          21. รด.5

          22. รด.6

          23. รด.7

         24. รด.8

          25. รด.9

          26. รด.10

          27. รด.11

          28. รด.12

         29. รด.13

         31. รด.14

          32. รด.15

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒:๑๗ น.
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนธัญรัตน์, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting