ทำแบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนส่งผลงานเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

ประกวดเต้น Cover Dance 2020 และประกวดจัดบอร์ด เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

เชิญชวน ครูและนักเรียน ตอบปัญหาวัดความรู้ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษาออนไลน์และกิจกรรมตอบปัญหาวัดความรู้อาเซียนศึกษาออนไลน์

📢 👩🏻‍💻ขอเชิญชวนคุณคร

Read more