ทำแบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนส่งผลงานเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Read more

ขอเชิญชวน นักเรียน ครู และ ประชาชน ทั่วไปทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับภาษาไทย

กดลิงก์  https:

Read more