การขอเอกสารทางการศึกษา

ทางงานทะเบียน ได้เปิดช่องทางการขอเอกสารทางการศึกษาดังนี้

ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) และใบรับรองผลการเรียน (สำเนา ปพ.1) สำหรับนักเรียนปัจจุบัน

เอกสารที่ต้องใช้ รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปไม่รวมขอบขาวมีความกว้างประมาณ 3 ซม. และ ความสูงประมาณ 4 ซม.) ตามจำนวนเอกสารที่ขอ

วุติการศึกษาฉบับที่ 2 (กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วทำวุฒิการศึกษาหาย)

เอกสารที่ต้องใช้

  1. รูปถ่ายเชิ้ตขาวสมัครงาน ไม่สวมแว่นตา ไม่ทำสีผม ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีฟ้าอ่อน ขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปไม่รวมขอบขาวมีความกว้างประมาณ 3 ซม. และ ความสูงประมาณ 4 ซม.) จำนวน 2 รูป
  2. ใบแจ้งความวุฒิการศึกษาหาย

ใบรับรองภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องใช้

รูปถ่ายขนาด 1 .5 นิ้วตามจำนวนเอกสารที่ขอ ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษาให้ใช้รูปนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปไม่รวมขอบขาวมีความกว้างประมาณ 3 ซม. และ ความสูงประมาณ 4 ซม.) กรณีที่จบการศึกษาแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายเชิ้ตขาวสมัครงาน ไม่สวมแว่นตา ไม่ทำสีผม ไม่ใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีฟ้าอ่อน ขนาด 1.5 นิ้ว (ขนาดรูปไม่รวมขอบขาวมีความกว้างประมาณ 3 ซม. และ ความสูงประมาณ 4 ซม.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ >> https://lin.ee/2i1vSXZ