ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (โควตา) ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนธัญรัตน์กำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ 6 – 12 มกราคม 2563 บัดนี้ โรงเรียนธัญรัตน์ขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  กำหนดการและสถานที่รายงานตัวรับเอกสารการมอบตัว โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ จะมีการจัดห้องเรียนภายหลัง โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันรายงานตัว

ประกาศรายชื่อตามแผนการเรียน

ประกาศรายชื่อตามห้องเรียนเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น