ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน รอบ 2 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ขั้นตอนวิธีการมอบตัว

นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อในประกาศต้องยืนยันสิทธิ์

โดยในแบบฟอร์มจะมีตัวเลือกว่าจะยืนยันสิทธิ์หรือจะสละสิทธิ์ หากสละสิทธิ์ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อที่ 4

 1. ดาวน์โหลดใบ Pay-in ที่ https://drive.google.com/file/d/1iiJ0X6-5vbj1K3Lche3uFgo23hQzwnvu/view?usp=sharing
  ใบ Pay-in สำหรับนักเรียนตัวสำรอง -> https://drive.google.com/file/d/1jlBRs3pSvKX94YV7eD0J6e6T14dyetiK/view?usp=sharing
 2. ดำเนินการจ่ายเงินผ่าน mobile banking หรือ ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 3. ถ่ายภาพหลักฐานดังนี้
  3.1 ใบปพ.1 ตัวจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ใบปพ.1 ตัวจริง จะต้องมีการระบุวันที่จบการศึกษาและวันที่ออกจากโรงเรียน หากไม่มีใบปพ.1ตัวจริงให้เว้นไว้ และนำมาส่งอีกครั้งเมื่อเปิดภาคเรียน
  3.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา
 4. เข้าไปที่ https://forms.gle/eUm9iXNGPRbpvK1y5 เพื่อส่งเอกสาร
 5. เลือกรายชื่อนักเรียนและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ตรวจสอบสถานะมอบตัวที่ https://qrgo.page.link/fGV8q
 6. กรอกช้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียนใหม่ที่ http://mis.thanyarat.ac.th/enroll/
  อ่านคำแนะนำการบันทึกข้อมูล https://youtu.be/oOcmGYOeJ1M

จะต้องดำเนินการมอบตัวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

เมื่อนักเรียนมอบตัวแล้ว หากต้องการสละสิทธิ์ภายหลัง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น