ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนธัญรัตน์ ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางโรงเรียนจึงขอประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายตัวเพื่อรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1 โดยใช้หลักฐานยืนยันตัวตนคือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสมัคร หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

หากนักเรียนไม่สามารถมารายงานตัวด้วยตนเองได้ สามารถให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทน โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนหรือใบสมัครของนักเรียนมาด้วย

สำหรับนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไม่ต้องมารายงานตัวในวันดังกล่าว แต่ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับไปหากมีผู้สละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ม.1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ม.1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษจีน (ICP) ม.1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GEP) ม.4

สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน เนื่องจากยังมีจำนวนไม่ครบ ทางโรงเรียนจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

สำหรับนักเรียนไม่ยังไม่สามารถนำใบปพ.1ตัวจริงมาแสดงในวันมอบตัวได้ ให้นักเรียนนำมาแสดง พร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ รับรองสำเนา ในวันเปิดภาคเรียน คือวันที่ 12 พ.ค. 2564 ที่ห้องทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 2 หากนักเรียนไม่นำมาแสดงในวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น